Dancing Enjoying Young Woman PortraitDancing Enjoying Young Woman, Portrait